Werk aan de winkel

Na onze vakantie in Spanje/Portugal van 18 april t/m 11 mei of daaromtrent en waarover ik nu hier niet uitwijd, werd het plan om de erfscheiding bij ma/pa te vernieuwen uitgevoerd in het weekend van Hemelvaart. Na de inleidende beschietingen, waaronder een situatieschets en kostenberamingen door Rob, de aanschaf van het materiaal door Loes+Emiel+pa en het nodige sloopwerk door Martin+pa kon met de de opbouw worden begonnen. Allen waren aanwezig en eenieder heeft zijn molensteen bijgedragen aan het resultaat. Het weer was schitterend, evenals het resultaat. Daarnaast werd de tuin aan alle kanten flink onder handen genomen. Klik hier voor de foto’s.